První setkání spolužáků z 1. poloviny 60.let

Tisk PDF

V sobotu odpoledne dne 16.dubna 2011 se konalo historicky první setkání spolužáků ze základní školy ve Vrchovinách. Jednalo se převážně o spolužáky a vrstevníky z Vrchovin, z Přibyslavi a z osady Na Horách, kteří zahájili 1. třídu v roce 1960 až 1965.

Ředitelem dvoutřídní základní školy byl v těchto letech pan František Martínek. Dalšími učiteli, kteří se v té době vystřídali, byli učitelé Dymák, Becová, Peršínová a Drašnarová. Ve škole se učili žáci 1. až 4. třídy. Obě třídy byly v té době zaplněny. V prvních třídách tehdy nastoupilo celkem 64 žáků (4, 19, 11, 11, 11 a 8).

Setkání spolužáků se konalo v salónku v Hostinci u Škaldů v 15.hodin. Již první příchozí před hostincem konstatovali, že se neviděli i více než 30 let. V prosluněném odpoledni se dostavili pan ředitel František Martínek a pani učitelka Věra Drašnarová.

V salónku následovala kontrola přítomnosti žáků po jednotlivých třídách a učitelé zavzpomínali na nezapomenutelné perličky z těchto let. Dodatečná společná školní fotka byla pořízena až po cca. 50-ti letech před hostincem. V podvečer se učitelé rozloučili, ale setkání pokračovalo až do půlnoci. Salónek se postupně zaplnil dalšími opozdilci a o jedinečnou atmosféru se postarala spolužačka, harmonikářka Marie Voborníková. Při rozlučce bylo zjištěno, že setkání se postupně zúčastnilo asi 40 spolužáků, a to byl vzhledem k velkému časovému odstupu úspěch.

Je pravděpodobné, že ještě před odchodem do důchodu se „kluci a holky“ sejdou znovu.

Poznámka: Na společné fotce jsou zobrazeni:

Zadní řada: Václav Macek, Václav Rada, Václav Suchánek, Zdena Macháňová, Anna Štěpánová, Věra Drašnarová, Jiří Jiruška, Marie Jirušková, Stanislav Vadroň, Svatava Šnajdrová a Josef Stříbrný.

Prostřední řada: Jiří Sedlaček, Hana Hanušová, Jaroslava Foglarová, Milada Truněčková, Zdena Voborníková, Miloslava Voborníková, Jiřina Turková, Olga Voborníková, Marie Voborníková, Zdeněk Nejtr, Jaroslav Hanuš, Hana Bezdíčková, Zdeněk Obst, Antonín Jirman, Jiří Rousek a Milan Martínek

Sedící: Václav Voborník, Zdeněk Pařízek, Eva Martínková, Jiřina Stříbrná, Jaroslav Rydlo, Miloslava Hylenová, František Martínek, Lenka Hanžlová, Alena Obstová a Miroslav Turek

Další fotografie a ve větším rozlišení naleznete ve fotogalerii.

 
Powered by Bluecat