Chov ovcí a koz kamerunských ve Vrchovinách

Tisk PDF

Když projíždíte Vrchovinami směrem na Šonov u Nového Města nad Metují, můžete u rybníčku zahlédnout tyto domácí zvířata. Ve výběhu tam dovádí kozel, koza a ovce kamerunská. Častokrát se tam zastavují nejen chodci nebo maminky s dětmi...

Kamerunská koza pochází ze západního pobřeží Afriky, kde jsou rozšířeny od obratníku Raka po obratník Kozoroha.Jedná se o sudokopytníka patřícího do čeledi tudorovití.Obecně dosahuje toto zvíře větší hmotnosti i velikosti než koza holandská zakrslá. Jsou to přizpůsobivá zvířata s tvrdou konstitucí. Délkou těla dosahují až 90 cm a hmotnosti až 40 kg. Samec se od samice liší celkově větší velikostí a mohutnějšími rohy. Pro toto plemeno jsou typické krátké končetiny, jedná se o tzv. achondroplazii. Uši mají rovněž krátké.

Většinou je kamerunská koza černě zbarvena, případně s bílými odznaky. Je schopna přežít i v oblastech s velmi chudou vegetací. Vyhovují jim travnatá území, kde se mohou pást. Konzumují všechny části rostlin, nejraději čerstvé výhonky a listy. Obratně šplhají po nízkých stromech i po skalách, kde hledají potravu. Spasají i skromný rostlinný porost na okraji saharské pouště, kde se jiní býložravci neuživí, neboť dokáží využít kromě trávy také akácie a trní. Samice rodí po 150 dnech trvající březosti obvykle jedno až tři mláďata, vážící 1 až 2,5 kg, která jsou velmi dobře vyvinutá. V šesti měsících dospívají. Koza kamerunská se dožívá max. 15 let.

Ovce kamerunská se řadí mezi sudokopytníky do čeledi tudorovitých. Primitivní forma ovce pochází ze střední Afriky, avšak postrádá typické ovčí rouno.V kohoutku dosahuje výšky až 45-60 cm a hmotnosti až 40 kg.Hlavu má středně dlouhou, u beranů je mírně klabonosá. Mateřské vlastnosti kamerunských ovcí jsou dobré. Jehňátko se hned po narození, jak je osušené, pokouší vstát a ihned hledá matčin struk.Je to srstnaté západoafrické zakrslé plemeno, které pochází z horských oblastí Kamerunu a sousedních států. Již před 9000 - 10000 lety sloužila lidem jako zdroj mléka, masa a kůže. Srstnaté znamená, že se během roku nemusí stříhat a zkrátka vylíná.Samice březí po dobu 150 dní a obvykle mívá 1 mládě.Dožívá se až 20 let.

Ovce kamerunské jsou skupinová zvířata a ve volné přírodě se mohou vyskytovat ve skupinách o více jak 1000 jedincích. Skupiny nemají žádného vůdce. Osamotě se zvířata cítí deprimovaná, a proto je zakázáno je chovat samostatně. Dokonce se doporučuje nechovat je v menším množství než jsou tři.

Foto ve fotogalerii.

 
Powered by Bluecat