Osadní výbor
   

Zápis OV č. 29 / 14.10.2010

Tisk PDF

Zápis OV Vrchoviny č. 29 ze dne 14.10.2010

 

Přítomni: Nerud Z., Anděl J.,.Martínek J.,., Kučerová J., Škalda J. st.

Omluveni: Suchánek B., Rydlová H., Škalda J. ml., Voborník V.

 

1. Sl. Hurdálková: OV souhlasí se směnou pozemků,včetně zachování proluky 2 metry.

 

2. Amman: OV nemá Proti navrhovaným alternativám nemáme námitek, po případně směně nechceme provoz přes Vrchoviny.

 

3. OV žádá přeměření radiusu zatáčky u čp. 25 a 26 zda odpovídá pro průjezd nákladních aut s návěsem z důvodu bezpečnosti chodců. Kamióny najíždejí na chodník.

 

Zapsal

 

Jiří Anděl

 

Zápis OV č. 28 / 18.8.2010

Tisk PDF

Zápis OV Vrchoviny č. 28 ze dne 18.8.2010

 

Přítomni: Nerud Z., Anděl J.,.Martínek J.,Voborník V., Kučerová J.

Omluveni: Suchánek B., Rydlová H., Škalda J. st., Škalda J. ml.

 

1. Prodej pozemků sl. Hurdálková :OV nesouhlasí ani s jednou variantou, protože v tomto místě (mezi jejímpozemkem a silnicí) je plánovaný chodník s návaznosti na chodník pod novým železničním mostem a je zde velký výškový rozdíl mezi vozovkou a zahradou, lze přepokládat, že budou v horní části tohoto chodníku nutné stavební úpravy. Proto doporučujeme prodej až po realizaci chodníku.

Prostor pod skladem je využívan hasiči.

 

2. Chodník skrze pozemky p.Jarolímka a p. Škaldy: OV nikdy nesouhlasil s touto variantou, p.starosta Tymel si prosadil investici se soukromníky za několik set tisíc Kč. Dále trváme na variantě podél I/14.

 

Zapsal

 

Jiří Anděl

 

Svozový kalendář

Tisk PDF
Celý článek...
 

Zápis OV č.18

Tisk PDF

Zápis OV Vrchoviny ?.18 dne 17.prosince 2008


P?ítomni:

And?l J.,Škalda J. st.,Mgr.Rydlová H.,Nerud Z.,Škalda J.ml.,Ing.Suchánek B.,Voborník V. Ing.,Martinek J.

Omluveni:

Lehocká J.


OV souhlasí s p?edloženými žádostmi: (jméno, druh, parcela)

Chrásková Petra, výp?j?ka - údržba, 878/6 ?ást

Horákovi Václav Ing. a Ludmila, výp?j?ka - údržba, 878/6 ?ást

Nejtrová Z., výp?j?ka – sekání trávy, 875/6 celý

Rydlo Ji?í, výp?j?ka - sekání trávy a p?ístup k domu, 878/1 ?ást

Za?ka Ji?í, výp?j?ka – sekání trávy + údržba okolo rod. domu, 876/1 ?ást

Hanžl F., výp?j?ka – sekání trávy, 878/1 ?ást

Zitková J., nájem (oplocená zahrádka) 878/1 ?ást

Suchánek R., výp?j?ka – b?žná údržba vodní nádrže, 875/14 celá

Volf V., výp?j?ka - sekání trávy, 878/6 ?ást

Za?ka Petr, výp?j?ka – b?žná údržba vodní nádrže, 215 celá

Za?ka Petr, výp?j?ka – sekání trávy-údržba okolí vodní nádrže, 876/30 ?ást

Macek V., nájem(oplocená zahrádka), 876/29 ?ást

Ný? Jar. st., výp?j?ka (sekání trávy), 294/1 ?ást

Suchánek B., výp?j?ka (sekání trávy), 875/1 ?ást

Suchánek B., nájem(skladování d?eva), 875/1 ?ást

Papež Zden?k, výp?j?ka - sekání trávy, 876/3 ?ást


OV dále navrhuje ?ešit veškeré používání obecních pozemk? smluvn?(uzav?ením p?íslušné smlouvy).


OV schvaluje prodej pozemku parcela ?. 995/14 (?ást) panu Tomáši Škaldovi.


OV upozor?uje, že p?echod pro chodce na kruhovém objezdu ve Vrchovinách sm?r Kr?ín už skoro není vid?t. Prosíme i o znovunat?ení p?echodu od prodejny koberc? sm?rem most. Chybí také ozna?ení p?echod?.


OV se ptá pro? TS odd?lali sv?tlo z posledního sloupu sm?r Šonov? Zárove?

se bychom pot?ebovali informaci, jak je to s ve?ejným osv?tlením? Pot?ebujeme popsat, jak je to celé nastaveno - máme problémy s n?kterými lampami.


OV žádá o zv?tšení plochy pod kontejnery za knihovnou.


OV p?ipomíná prosbu o o?ezání javor?.


Zapsal J.And?l


 

Představujeme členy Osadního výboru Vrchoviny - Mgr. Rydlová

Tisk PDF

Celý článek...
 

Představujeme členy Osadního výboru Vrchoviny - p. Nerud

Tisk PDF

Celý článek...
 

Likvidace odpadních vod

Tisk PDF
Městský úřad Nové Město nad Metují, odbor životního prostředí, upozorňuje občany Vrchovin na nutnost likvidace odpadních vod v souladu s právními předpisy České republiky. Odpadní vody ze žump, stejně jako kal ze septiků a čistíren odpadních vod, není možné vypouštět do vodního toku, kanalizace, otevřených příkopů či vodních nádrží. Tyto odpadní vody a kaly musí být prokazatelně vyváženy na čistírnu odpadních vod k likvidaci a o této likvidaci musí být na čistírně odpadních vod vystaven doklad, který musí být uložen k nahlédnutí u majitele či provozovatele žumpy, septiku nebo čistírny odpadních vod. Pokud jsou odpadní vody ze žump a kaly ze septiků a čistíren odpadních vod likvidovány jiným způsobem, hrozí pokuta do výše 50000,- Kč.
 

Pumpa na návsi

Tisk PDF
pumpaHumorně natřená pumpa na návsi. Větší fotografie je ve fotogalerii.
 

Představujeme členy Osadního výboru Vrchoviny - s. Lehocká

Tisk PDF
lehocka_little
Celý článek...
 

Představujeme členy Osadního výboru Vrchoviny - ing. Voborník

Tisk PDF
Vobornik_90x120
Celý článek...
 

Představujeme členy Osadního výboru Vrchoviny - p. Martínek

Tisk PDF
foto 002_90x120

Celý článek...
 

Novoměstská konev

Tisk PDF

paní ProuzováOsadní výbor Vrchovin se zapojil do akce Novoměstská konev. Čtěte dále.

 

 

 

Celý článek...
 
« ZačátekPředchozí12DalšíKonec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Powered by Bluecat