Nové fotografie ve fotogalerii

Tisk PDF
Ve fotogalerii p?ibyly další fotky. Jsou zde fotografie z letošních povodní, dále fotografie z p?estavby železni?ního mostu.  Hodn? zajímavé jsou fotografie Ladislava And?la, které fotil na za?átku 90.let. A?koli to vypadá jakoby byly daleko starší není to tak. M?žete si všimnout f?ry detail?, obzvlášt? velikosti strom?, jejich umíst?ní apod. Poj?te zavzpomínat :) .
Dále se objevily další fotografie u p. Špry?ara J. st. a to z pokládání provizorního mostu na železni?ní trati. Viz zde.
 
Powered by Bluecat