Schůzka rodičů v MŠ

Tisk PDF
Dne 27.9. se ve vrchovinské MŠ konala schůzka rodičů a přátel školy.
  V úvodu p. uč. Kryštofová připomenula rodičům řád MŠ.
  Potom dostala slovo p. kuchařka Kočnarová, která vysvětlila možnosti stravování dětí v této školce.
  Paní ředitelka Šubrtová pak shrnula činnosti a aktivity MŠ v loňském školním roce a řekla plány na nový školní rok. Za zmínku stojí naplánované nové vybavení herny a snad i nové prolézačky na zahradu MŠ. O Vánocích by se mělo uskutečnit zpívání dětí za doprovodu hudebních nástrojů u vrchovinské hasičské zbrojnice.
  Všichni přítomní odsouhlasili zvýšení poplatku SRPŠ z 15Kč na 30 korun měsíčně.
  Rodiče pak diskutovali o možnosti výuky anglického jazyka v této MŠ.
  Další schůzka by se měla konat před vánočními svátky a doufejme, že se zvýší účast rodičů.
 
Powered by Bluecat