Zápis ze schůze SDH Vrchoviny konané 31.1.2011 v hasičárně

Tisk PDF
Přítomni :Br.Jiří Tichý,Tomáš Škalda ,Michal Danihel,Stanislav Vadroň,Bohuslav Suchánek
Václav Valtera,Jan Škalda, Václav Vítek,Václav Rada ml., Jiří Anděl,Petr Fišer. Petr Zaňka ,Václav Suchánek.J osef Špryňar ml.
1, Zahájení provedl br. Fišer

2,Kontrolu zápisu z minulé schůze br. Suchánek trvají úkoly pro ples
Topení zajistit 5q uhlí Br. Rada Václav ml
zajistit odvoz dřeva  na zátop ze skladu Br.Rada Václav ml.

3, Informace z okrsku
Výroční schůze okrsku 11.2.2011 na Přibyslavi
Předložen plán akcí okrsku okrsková soutěž proběhne 13.5. 2011 ve Vrchovinách
Informace v tomto roce bychom měli pořádat pečení prasete pro okrsek

4, informace z OSH Náchod
Kurzy zdravotníků ,školení vedoucích mladých hasičů
Možnost nákupu sportovního oblečení-nabídka
Možnost nákupu zimních pracovních oděvů-nabídka

5,Ples
Zajištěn úkoly z minulého zápisu trvají
Úklid ve středu v 18:00 v Hostinci U Škaldů
Tombola prodej lístků sl Horáková a Volfová
Prodej vstupenek br.Suchánek a Horák
Úklid po plese v neděli v 10:00 v Hostinci U Škaldů
Úklid zbylého uhlí do skladu  zajistí Br.Zaňka a Škalda Tomáš
Na tombolu pro děti bylo věnováno díky sponzorovi ROMANTRANS 900,-Kč

6,Granty
Byly navrženy Granty
1,Prapor   20 000,-Kč
2,Uniformy k historické stříkačce 10.000,-Kč
3,výstavba sociálek na hřišti projekt 50.000,-

7,Auto nutná příprava na Technickou prohlídku propadá se spojka netočí se maják zajistí velitel a strojník

8,Co nás čeká  přednesl br. Fišer
1,Vyklidit váhu brigáda
2,Uklidit sklad brigáda
3,Iniciovat výstavbu sociálního zařízení na hřišti toto projednat se starostou města

9,Diskuse
Br.Škalda  návrh na prapor z jedné strany znak Vrchovin a z druhé strany náš znak nutno vybrat z několika návrhů
Br. Fišer znak hasičů Čecha Moravy
Br.Škalda tematika Vrchovinských hasičů (stříkačka,nebo něco z Vrchovin)
Br Suchánek Hasičská historická helma
Br.Špryňar  zkřížené  sekyrky

10, Závěr provedl br. Fišer
Zapsal  br.Suchánek Václav
 
Powered by Bluecat